1.

Vsak projekt (razen v kategorijah 010 in 011) bo najprej prek spletnega obrazca ocenjevala 30-članska žirija. Na podlagi povprečnih ocen bodo določeni ožji izbor, nagrajenec in posebna pohvala za vsako kategorijo. Posebna mednarodna žirija ocenjuje dela, prijavljena v kategoriji 010 in 011. Med nagrajenci vsake kategorije bo posebna 5-članska žirija na srečanju v živo skupaj določila prejemnika glavne nagrade, VELIKI POMP 2018.

2.

Vsi člani žirije in predsednica enakopravno glasujejo in sodelujejo pri ocenjevanju prijavljenih del. Vsak član žirije se odloča samostojno in suvereno, na podlagi svojega strokovnega znanja, ugleda in avtoritete.

3.

Delo žirije načrtuje in spremlja predstavnik organizacijskega odbora nagrad POMP. V času dela žirije je odgovoren za dosledno upoštevanje tega Pravilnika.

4.

Kriteriji za ocenjevanje so podani že v samem razpisu za prijavo del za nagrade POMP. Predsednica žirije v skladu s tem Pravilnikom usklajuje delo vseh članov žirije, skrbi za dolžnost vsakega od članov, da pove in zagovarja svoja stališča; poroča o delu žirije in predstavlja žirijo in delo žirije navzven; odgovarja za strokovno in etično ocenjevanje del.

Predsednica žirije ima pri ocenjevanju del zlati oz. odločilni glas. Zlati glas uporabi le v primeru, ko je rezultat glasovanja članov žirije neodločen. Če predsednica žirije nima pravice glasovanja v posamezni tekmovalni kategoriji, ima zlati glas najstarejši član žirije.

5.

Žirija pri svojem delu upošteva informacije prijavitelja v zvezi z deli iz prijavnega obrazca. Posebna 5-članska žirija nagrado VELIKI POMP skupaj podeli le enemu izmed nagrajencev ene od 11 tekmovalnih kategorij.

6.

Vsa dela, ki se uvrstijo v ožji izbor, dobijo diplomo.

Žirija najboljšim delom v posameznih tekmovalnih kategorijah oziroma skupinah dodeli nagrado POMP. Žirija ima pravico poleg nagrade POMP v posamezni kategoriji podeliti tudi največ eno posebno pohvalo.

Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji ne podeli nagrade POMP ali oz. in posebne pohvale, če soglasno presodi, da dela v posamezni kategoriji ne ustrezajo standardom nagrade.

7.

Član žirije se izloči pri ocenjevanju del, pri katerih je osebno vpleten ali gre za dela iz njegove agencije oz. podjetja.

8.

Prvi krog ocenjevanja poteka na spletu, v posebnem programu. Drugi krog ocenjevanja (VELIKI POMP) poteka v živo.

9.

Pri spletnem ocenjevanju v prvem krogu člani žirije vpisujejo svoja lastna mnenja o posameznem prijavljenem delu. Ta mnenja bodo po koncu tekmovanja dobili vsi prijavitelji, posamezno mnenje bo za te potrebe anonimno (ne bodo vedeli, kateri član žirije je zapisal katero mnenje).

10.

Odločitve žirije so dokončne.

11.

Kotizacija za posamezno prijavo znaša 130 EUR (+ DDV).

12.

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2017 - najboljši »kategorija«,
  • zbrana osebna pisna mnenja vseh članov žirije o prijavljenem delu.

13.

Organizator tekmovanja za nagrade POMP 2018 je podjetje PM, poslovni mediji d.o.o.

14.

Organizator tekmovanja za nagrade POMP 2018 ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi dela. Organizator tekmovanja za nagrade POMP 2018 ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del žiriji, na konferenci, na spletni strani ali drugih kanalih projekta Nagrade POMP 2018.

15.

Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila tekmovanja za nagrade POMP 2018 in se strinja s pravili ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI IN PRIVOLITVE

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Podatke bo družba PM d.o.o., hranila do preklica. Vaše podatke bomo uporabljali samo za namen, ki ste ga izbrali ob registraciji. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi. Skladno z veljavno zakonodajo lahko zahtevate vpogled, popravek ali izbris lastnih osebnih podatkov.

Zahtevek za vpogled, popravek in izbris lastnih podatkov lahko pošljete na elektronsko pošto info@p-m.si.